מערך הביטחון מספק מספר שירותים עיקריים:

 • אבטחת מוסדות חינוך והכנתם לשעת חירום- אבטחת מוסדות החינוך במוסד עצמו ובפעילות מחוץ לכותלי המוסד, הפעלת מערך התרעה ותגובה והכנה של המוסדות וצוותיהם למצבי חירום.
 • אבטחת אירועים בתאום עם גורמי הביטחון האזרחיים.
 • אבטחת פעילות העירייה.
 • תאום שוטף עם גורמי הביטחון האזרחיים ושיתוף פעולה עם מרכזי השיטור הקהילתי והמשמר האזרחי לשמירה על הסדר והביטחון.

 

אבטחת מוסדות חינוך

העירייה מספקת שירותי ביטחון למוסדות החינוך בתחומים הבאים:

 • קביעת תפיסת ההפעלה של אבטחת המוסדות.
 • קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות החינוך, בפעילות חוץ בית ספרית, בקייטנות, במחנות, בפנימיות ובאירועים.
 • הקצאת מרכיבי ביטחון כגון: גידור, מערכות מצוקה ואזעקה, אמצעי עזרה ראשונה, כיבוי אש ועוד.
 • הפעלת מערך התרעה ותגובה – הפעלת מוקד מצוקה/אזעקה ומערך תגובה באמצעות סיירי ביטחון.

הכנת מוסדות החינוך לשעת חירום

 • הדרכה והכשרה של מנהלים, עוזרי ביטחון, רכזי טיולים, גננות, עובדי הוראה ותלמידים בתחומי עזרה ראשונה, כיבוי אש, חומרים מסוכנים וכיו"ב.
 • ייזום וקיום מגוון רחב של תרגילים, מרמת הפרט ועד לרמת תרגילים משולבים עם כל גורמי החירום וכוחות ההצלה.
 • ייזום, תכנון וביצוע ביקורות במוסדות החינוך, לצורך בדיקת המוכנות בתחומי הביטחון ושעת החירום, כולל סיוע באיתור מפגעים וסיכונים ביטחוניים.

אבטחת אירועים

 • תכנון וארגון מרכיבי הביטחון והסדר הציבורי באירועים ובמופעים.
 • תיאום פעולות יחידות העירייה באירועים ומופעים עם גורמי הביטחון (משטרה, מגן דוד אדום וכיבוי אש).
 • ניהול מערך אבטחה, שמירה וסדרנות ופיקוח על עבודתו.

אתר פיקוד העורף