האגף לפיתוח כלכלי הוקם כדי לשמש רגל כלכלית לרשות המקומית באמצעות נכסים מניבים, פרויקטים כלכליים, פיתוח ועידוד יוזמות. האגף עוסק בתחומי הנכסים המניבים של הרשות המקומית, פיתוח מיזמי עסקים רשותיים, פיתוח התיירות והפילנתרופיה.

במסגרת עבודתו אמון האגף גם על פרויקטים במרחב הגיאוגרפי יחד עם אשכול נגב מערבי המאגד 11 רשויות הנגב המערבי.

 

כתובת משרדים: תוצרת הארץ 3, אופקים

 

מנהל האגף: איציק קריספל

משרד: 08-9928448

נייד: 054-5370088

מייל: [email protected]

 

מזכירת האגף: אדל ביתן

משרד: 08-9928449

נייד: 054-4948789

[email protected]

 

עו"ד שחר שושן

מנהל נכסים עירוני

משרד 08-9928753

[email protected]

 

 

מיטל ברנפלד

מיצוי ופיתוח משאבים 

טלפון קווי:08-9928452

[email protected]