בעת הישמע אזעקה וקול נפץ, יש להיכנס למרחב המוגן על פי זמן ההתרעה העומד לרשותכם על פי ההנחיות האלו:

1. השוהים במבנה ייכנסו מיד לממ"ד וייסגרו את חלון הפלדה. אם אין ממ"ד במבנה, יש להיכנס לחדר המוגן שנבחר. באין חדר כזה יש לצאת לחדר מדרגות. בחדר המוגן יש לשבת על הרצפה, מתחת לקו החלון, להיצמד לקיר פנימי ולא לשבת מול חלון.

2. השוהים בחוץ בשטח בנוי ייכנסו למבנה או למחסה קרוב. בשטח פתוח יש לשכב ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

3. הנוסעים ברכב יעצרו בצד הדרך, ייצאו מהרכב וייכנסו למבנה או למחסה קרוב. אם אי אפשר להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותכם, יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

4. לאחר עשר דקות אפשר לצאת מהחדר המוגן, אם לא ניתנה הנחיה אחרת.

5. חשוב להתרחק מחפצים לא-מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ. במקרה כזה יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה