טבלת ועדות העירייה

 

מס'

ועדות

תפקיד

מפלגת ליכוד

מפלגת ש"ס

מפלגת דגל

מפלגת פ"ה

הערות

1

ועדת מכרזים (סעיף 148 (א)) 

לבדוק הצעות מחיר המוגשות אגב פרסום מכרז והגשת המלצה לראש העיר

יוסי אבוהרון

הרב שלמה עזרן

יו"ר – משה לוי חצי קדנציה

מאיר טולדנו

נציגי רשות:
מנכ"ל
גזבר
יועמ"ש
מזכיר הועדה- פנחס קיקוס

2

ועדת כספים (סעיף 149)

לייעץ למועצה בכל ענייני הכספים של העירייה.
לעקוב אחר מימוש התקציב

טלי ממן

 יו"ר – הרב שלמה עזרן
ינון מצליח

משה לוי

מאיר טולדנו

 נציג העירייה: גזבר העירייה
מזכירת הועדה: סיון בוקובזה

3

ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לעירייה (סעיף 169ב.)

לבדוק את ההצעות המוגשות לתפקידי העובדים הבכירים (מנכ"ל, מזכיר, מהנדס עיר, וטרינר עירוני, יועץ משפטי, מנהל מחלקת חינוך, מבקר וגזבר).
החלטת הועדה תובא לאישור המועצה. 

יו"ר – איציק דנינו

 

הרב אברהם דייטש

טל מגרה

נציגי רשות:
מנכ"ל
יועמ"ש
גזבר
מנהלת משאבי אנוש

4

ועדת הנחות בארנונה (149ד.)

לתת הנחה מארנונה לנזקק ולדון בבקשה למחיקת חובות.

 

יו"ר הרב שלמה עזרן

משה לוי

מאיר טולדנו

נציגי רשות:
גזבר
יועמ"ש
נציג מח' הרווחה
מנהלת מח' ארנונה
מזכיר הועדה – אלעד רבי

5

הועדה לאיכות הסביבה (סעיף 149י. פק' העיריות)

מתווה מדיניות בנושאי איכות סביבה, יוזמת ומתכננת פעילויות להבטחת שימוש "בר-קיימא" של הסביבה. יו"ר הועדה יקיים ימי עיון, יתייעץ, יסייר בשטח ועוד.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות

יוסי אבוהרון

ינון מצליח

יהודה מויאל

יו"ר אלמז אגוצ'או

נציגי הרשות:
מר מוטי ברבי – מנהל אגף שפ"ע
יואל בוסקילה – תברואן
נציגי  המשרד לאיכות הסביבה מחוז דרום:
ד"ר רננה אילן – מנהלת תחום תשתיות
מר דן מרון – תחום תשתיות ושלטון מקומי
מר שחר יסינובסקי – המשרד לאיכות הסביבה
נציגי ציבור:
גב' אילנית דנינו
מר ניסים ממן
מזכירת הועדה – ויויאן אלפסי

6

הועדה לבטיחות בדרכים (ס' 149ו' פק' העיריות)

יוזמת ומתכננת פעילויות לצמצום מס' תאונות הדרכים, הפחתת חומרתן וצמצום מס' הנפגעים.
הועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות המאושרות

ריטה פרנקל

יו"ר – הרב שלמה עזרן חצי קדנציה

 

ודים אלחסוב

נציגי רשות:
מהנדס העירייה
מנהלת אגף החינוך
קב"ט מוס"ח
נציג משטרה
מזכיר הועדה: אלעזר פנדר

מס

ועדות

תפקיד

מפלגת ליכוד

מפלגת ש"ס

מפלגת דגל

מפלגת פ"ה

הערות

7

ועדת ביקורת (ס' 149ג. פק' העיריות)

לדון בכל דו"ח ביקורת הנוגע לרשות המקומית (על ידי מבקר המדינה, נציג תלונות הציבור, משרד הפנים, מבקר העירייה). הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

יוסי אבוהרון

ינון  מצליח

יהודה מויאל

יו"ר – מאיר טולדנו

ואדים אלחסוב

נציגי רשות:
יועמ"ש
מבקר העירייה
מזכירת: אתי סויסה

8

הועדה לחינוך (ס' 149ט' פק' העיריות)

לייעץ ולפקח על מערכות החינוך השונות ביישוב. כמו כן, היא מחויבת ליזום ולהתכנן פעילויות בתחום החינוך, להגיש למועצה את תוכניותיה ולעקוב אחר ביצוע התכוניות המאושרות. פעילי ועדה אקטיביים יכולים להשפיע רבות על עתיד החינוך בישובם.

יו"ר – איציק דנינו

ינון מצליח

הרב אברהם דייטש

טל מגרה

נציגי רשות:
מנהלת אגף החינוך
מנהל/ת ביה"ס יסודי
מנהל/ת ביה"ס תיכון
יו"ר ועד הורים עירוני
יו"ר מועצת תלמידים
מזכירת הועדה: שירן נחמני

9

הועדה לקליטת עלייה (ס' 149ה' פק' העיריות)

לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים חדשים.

יו"ר – ריטה פרנקל

ינון מצליח

 

 

חובה רק בעירייה שלפחות 10% מתושביה עלו אחרי 1.1.90
נציגי ציבור:
דוד חיאייב
פאולינה פוקס
גרמן בעזוב
מזכירת הועדה – יוליה קומרניק

10

הועדה לקידום מעמד הילד (ס' 149ז. פק' העיריות)

ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם.

טלי ממן

הרב ראובן פילו

יהודה מויאל

יו"ר אלמז אגוצ'או

נציגי רשות:
מנהלת אגף החינוך
מנהלת אגף רווחה
מנהלת/ת ביה"ס יסודי
מנהל/ת ביה"ס תיכון
נציג משטרה
מזכרת הועדה: יפה יוםטוב

11

הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (ס' 149ח' פק' העיריות)

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

יו"ר – איציק דנינו

הרב שלמה עזרן

משה לוי

אלמז אגוצ'או

נציגי ציבור:
יוסי מרציאנו
מרים טויזר
איריס כהן
חווה בוקובזה
דורון אסידון
מזכיר הועדה: אסף מזוז

12

הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (ס' 149יא' פק' העיריות)

ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים: מניעה, שיקום וטיפול, חינוך והסברה.
תוכניות הוועדה יאושרו ע"י המועצה ועל הוועדה לעקוב אחר יישום תוכניותיה המאושרות.

טלי ממן

ינון מצליח

יהודה מויאל

יו"ר – ודים אלחסוב

נציגי רשות:
מנהלת מח' רווחה
מנהלת אגף החינוך
עו"ס סמים
נציג ציבור:
מתוקו אלמו
מכירת הועדה: יפה יום טוב

מס

ועדות

תפקיד

מפלגת ליכוד

מפלגת ש"ס

מפלגת דגל

מפלגת פ"ה

הערות

13

הועדה למיגור אלימות (ס' 149יב' פק' העיריות)

לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום העירייה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

 

יו"ר – הרב שלמה עזרן חצי קדנציה

 

אלמז אגוצ'או

נציגי רשות:
מנהלת אגף הרווחה
מנהלת אגף החינוך
עו"ס נוער
מנהלת עיר ללא אלימות
נציג משטרה

14

ועדת תנועה (רשות תמרור מקומית( פועלת מתוקף תקנות התעבורה תשכ"א- 1961

מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית.
ועדת התנועה אחראית להסדרת התנועה בתחום העיר כגון, נתיבי נסיעה, תמרור, מקומות חניה, אזורים אסורים לחניה ועוד.

יוסי אבוהרון

יו"ר – הרב שלמה עזרן

יהודה מויאל

ודים אלחסוב

נציגי רשות:
מנכ"ל
מהנדס
מנהל פרוייקטים
נציג משטרה
אידית כהן – לשכה משפטית
מר אורי עזרן - נציג תחנת מוניות
מר שמעון ביתן - נציג ביה"ס לנהיגה
מר
מזכירת הועדה – אדווה קמחי

15

ועדת שמות (סעיף 235 (ד) לפק' העיריות)

יעוץ במתן שמות למקומות ציבוריים ושמיעת טענות בדבר הליך בחירת/שינוי  שם עפ"י סעיף 235 לפק' יובאו בפני הועדה שתגיש המלצותיה לאישור המועצה. 

ריטה פרנקל

הרש שלמה עזרן

יו"ר הרב אברהם דייטש

 

נציגי רשות:
מנכ"ל
נציגי ציבור:
ביה סבג
גדעון שחר
מזכיר הועדה: אלעזר פינדר

16

ועדה לשימור אתרים (לפי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה סעיף 10)

הכנת רשימת שימור, ייעוץ לוועדה המקומית לגבי עניין הנוגעים לשימור, הוצאת צו שימור.

יו"ר – איציק דנינו

הרב שלמה עזרן

הרב אברהם דייטש

ודים אלחסוב

נציגי רשות:
מהנדס העירייה
אבי פרץ - הועדה לתכנון ובנייה
מריה מצרפי - מנהלת מחוז דרום לשימור אתרי מורשת ישראל