חינוך מיוחד הוא חינוך המוכוון לסיפוק מענה לצורכיהם הייחודיים של תלמידים שהמסגרות הרגילות של מערכת החינוך אינן מתאימות להם. המסגרות לחינוך מיוחד משמשות לחינוך תלמידים עם לקויות הפוגעות בתפקודם באופן משמעותי. השיבוץ למסגרת הלימוד הספציפית נקבע בהתאם לצרכים הייחודיים של כל תלמיד ואלו מאובחנים במסגרת ועדת זכאות ואפיון ייעודית מטעם משרד החינוך המתקיימת ברשות.