הרב שלמה עזרן
סגן ראש העיר
אלעד רבי
מנהל לשכת סגן ראש העיר