העירייה פועלת, באמצעות אגף שפ"ע, כדי לשמור על עיר נקייה, היגיינית, אסתטית, שנעים לגור ולבקר בה, ובשיתוף פעולה עם תושביה בשמירה על ניקיון העיר.

 ימי ניקיון פינוי גרוטאות וגזם - עד יום רביעי בחצות.

ניקוי רחובות ופינוי אשפה

פינוי אשפה ביתית וניקיון הרחובות מבוצעים ברוב אזורי העיר בתדירות של לפחות שלוש פעמים בשבוע. בצירים ראשיים, האשפה מפונית מידי יום ולעיתים אף מספר פעמים ביום.
פינוי ערימות אשפה חריגות (כולל ריהוט וגזם) מבוצע ברחבי העיר בימים קבועים.

  • יש להפריד בין ערמות הגזם ובין הגרוטאות בעת הוצאתן אל שטח המדרכה.
  • יש להוציא את הערמות רק בימים המצוינים, הפינוי יתבצע למחרת יום ההוצאה.
  • בימים אחרים ירכזו התושבים את הפסולת בחצר הפרטית.
  • עלי שלכת, עשבי בר, דשא, גזם וכיוצא באלה יש לאסוף בשקיות פלסטיק.
  • אסור להכניס לשקיות הגזם חומרים העלולים לקרוע את השקיות ולגרום סכנה, כגון שברי זכוכית ועצמים חדים.
  • פינוי פסולת בניין עקב שיפוץ, הנה באחריות המשפץ בלבד.

הוצאת גזם, ריהוט, גרוטאות ופסולת חריגה שלא ביום ההוצאה (עד יום רביעי בחצות) יביאו לקנסות בגובה 730 ש״ח.

 

פסולת בניה

חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במכלי האצירה, בביתני האשפה ובמקומות ציבוריים.

על ציבור בוני ו/או משפצי הבתים בעיר מוטלת החובה לאיסוף ופינוי פסולת הבניין הנוצרת כתוצאה מעבודות הבניה או השיפוץ ופינויה

לאתרים מורשים לפינוי פסולת בניין. לרשימת האתרים – לחץ כאן

 

הצבת מכולה לפינוי פסולת בנייה בשטח הציבורי

שימו לב! הצבת מכולה לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי מחייבת היתר מאת הפיקוח העירוני.

לצורך קבלת היתר יש לפנות לפיקוח העירוני באגף סדר וביטחון ציבורי בטלפון: ___________ או במייל- ____________

לחצו כאן לכללים וההנחיות להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי

 

סילוק גרוטאות רכב

העירייה רואה בכלי רכב נטוש העומד בשטח הרחוב מפגע תברואתי ובטיחותי. פעולות העירייה לסילוק כלי רכב נטושים נגזרות מחוק שמירת הסדר והניקיון, התשמ"ד 1984 וכפופות להוראותיו. בחוק מוקצים פרקי זמן לפינוי הרכב ורק אם הוא אינו מסולק על ידי בעליו, רשאית העירייה לפעול לפינויו. להתרעה על רכב נטוש הנמצא ברחבי העיר במטרה להביא לפינויו, יש לפנות  למוקד שירות 106.

דוחות פיקוח בנושא סדר וניקיון

ניתן לאתר ולשלם דוחות שניתנו בנושא סדר וניקיון בתחומי העיר אופקים, על פי חוקי העזר העירוניים, באמצעות מערכת לאיתור דוחות ותשלומים

לחצו כאן לכניסה למערכת איתור ותשלום דוחות בנושא סדר וניקיון.

אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס), עליכם לפנות לאגף סדר וביטחון ציבורי באופן מקוון ​או בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח.

לחצו כאן למידע נוסף בנושא בקשה לביטול דוחות על פי חוקי עזר.