הנדון: סיכום דיון חירום לקטיעת שרשרת ההדבקה

 1. כללי:
  1. בתאריך 19.10.2020 התקיים דיון חירום בראשות ראש העיר ובהשתתפות מר שמעון פרץ (עוזר ואחראי איזור הדרום מטעם פרו' גמזו), סגן ראש העיר, הרב עזרן, מנכ"ל העירייה, סגן מפקד תחנת משטרת אופקים, ק.אג"מ משטרת אופקים, מנהל אגף ביטחון וסדר, קב"ט העיר וממונה קורונה, ס. מנהל אגף הרווחה, יקל"ר, ס. יקל"ר, ראש מנהל החינוך, יועץ התקשורת והדוברות.
  2. בפתח הישיבה הדגיש ראש העיר כי על אף הירידה המשמעותית בהיקף החולים יש להמשיך לפעול בכל התחומים לקטיעת שרשרת ההדבקה ולמניעת הדבקות נוספות וזאת בדגש על המשך אכיפה, הסברה, וייעול התחקור והתשאול וסגירת המעגל על חולים מאומתים חדשים.
  3.  ס. מנהל אגף הרווחה הציג נתונים של הירידה בהיקף התחלואה בעיר בחתך אוכלוסיות, שכונות, גילאים ומאפיינים נוספים.
  4. סגן מפקד וק. אג"מ תחנת אופקים הציגו את הפעילות הרחבה לאכיפת ההנחיות וההגבלות בכלל המרחב, ונתנו דגש על פעילות המשטרה באמצעים השונים, נוכחות במרחבים הציבוריים, אזהרות ושימועים לבתי עסק, בדיקת המצאות חולים ומבודדים בביתם, פגישה עם אנשי ציבור ומנהיגים בקהילה, מתן קנסות והתראות.
  5. מנהל אגף ביטחון וסדר ציבורי הציג את פעילות הפיקוח והשיטור העירוני לאכיפה בדגש על המרחב הציבורי, עטיית מסיכות, התקהלויות בשטחים ציבוריים, אכיפת הנחיות ה"תו הסגול" בבתי העסק (הציג נתוני דוחות והתראות). בנוסף ביצוע בדיקת המצאות חולים ומבודדים בביתם וליווי פעולות נוספות כגון: פריסת מחסומים, הקמת עמדות הדיגום, הסברה והפעלת כריזה וסיוע לחלוקת מזון לנדרשים.
  6. יקל"ר הציג את פעילות ההסברה של חיילי פקע"ר בעיר וכן הציג את צמצום מדיניות הפינוי למלוניות לחולים אשר נדרשת התערבות מחלקת הרווחה בעניינם.
  7. ראש מנהל החינוך הציג את פתיחת המסגרות בגילאים 0-6 ואת הפעולות שבוצעו על מנת לאפשר פתיחה זו. בנוסף הציג היערכות לפתיחה מורחבת של מערכת החינוך בהתאם להנחיות הארציות.
 2. נושאים עיקריים והחלטות ראש העיר:
  1. ראש העיר ציין לשבח את העוסקים בתחום ושיבח את שיתוף הפעולה המלא בין כלל הגופים והדגיש כי המשך שיתוף פעולה בין משטרת אופקים לגופים השונים הינה יעילה ומביאה תוצאות חיוביות.
  2.  ראש העיר הדגיש את חשיבות יצירת הקשר והמגע (טלפוני) עם כל חולה ומאומת חדש על מנת לבצע את התחקור והתשאול ובכך לצמצם את האנשים אשר נחשפו לחולה.
  3. דגש על מניעת התקהלויות והגברת האכיפה לפתיחת מוסדות חינוך בניגוד להנחיות.
  4. מנכ"ל העירייה הדגיש כי אסור להיכנס לשאננות בשל הנתונים המעודדים ויש להמשיך לשים דגש על ההנחיות, האכיפה וההסברה.
  5. מנכ"ל העירייה דרש כי יבחן מול משרד הביטחון ומשרדים נוספים (בריאות, ביטחון פנים) המשך סיוע תקציבי על מנת לאפשר לעיר להמשיך ולפעול באופן אינטנסיבי למניעת התפשטות המחלה.
 1. קב"ט העיר וממונה הקורונה הציג את ההנחיות העדכניות בהתאם להנחיות הארציות ומדיניות ראש העיר:

 

 1. כניסות ויציאות מהעיר:
  1. הסרת כלל החסימות בכניסה לעיר.
  2. מוכנות לביצוע החסימה בכניסה הראשית לעיר ע"י משטרת ישראל ובדיקה סלקטיבית ומדוייקת לצד פעולות נוספות לאיתור חריגים ואפשרות לסגירת 2 כניסות לעיר ואישור כניסה ברחוב הרצל בלבד.

 

 1. מערכת החינוך:
  1. מערכת החינוך תפעל בהתאם להנחיות הארציות וע"פ תוכנית מנהל החינוך, בשלב זה, פתיחת גני הילדים עד גיל 6 והמשך סגירת שאר מערכת החינוך למעט חינוך מיוחד.

 

 1. מוסדות:
  1. תרבות - סגירת כלל מוסדות התרבות ואיסור על קיום אירועי תרבות.
  2. דת -
   1. תפילה תתקיים בשטח פתוח בלבד ועד 20 איש - מסיכות ושמירת מרחק.
   2. אפשרות ללימוד ב'כולל'/ בתי מדרש בהתאם להנחיות (עד 10 במבנה).
   3. מקווה – סגירת מקווה לגברים ואישור לפתיחת מקווה לנשים.
  3. מוסדות רשות -
   1. אין קבלת קהל בכלל המוסדות - לשכת ראש העיר תקבל פניות טלפוניות ותפנה לגורמים הרלוונטיים.
   2. חזרה לעבודה במתכונת מלאה בהתאם להנחיות התו הסגול והקפדה על כללי השמירה, הריחוק  וההיגיינה.
   3. קיום ישיבות דחופות בלבד וצמצום המשתתפים.
   4. סגירת כלל פעילות הנוער במתנ"סים ובמסגרות השונות - פעילות נוער תבחן בהמשך השבוע.

 

 1. מרחב ציבורי:
  1. פארקים, גני משחקים, מגרשי ספורט- יהיו פתוחים בהתאם להנחיות הארציות.
  2. בשעות העומס יוצב פקח במרחבים הציבוריים המרכזיים.
 2. עסקים/חנויות/רשתות מזון:
  1. המשך אכיפה מוגברת בכלל העסקים ובחנויות המאושרות.
  2. התאמת מספר הלקוחות בחנות בהתאם לקיבולת.
  3. איסור ואכיפת התקהלות מחוץ לחנויות.
 1. רווחה:
  1. הרחבה וייעול מערך התשאול והתחקור.
  2. המשך הפעלת והרחבת מוקד הרווחה.
  3. תוכנית הגנה על קשישים ומוגבלים.
  4. ליווי ותמיכה לאוכלוסיות הרווחה.
  5. המשך מדיניות פינוי למלוניות.
 1. פעולות נוספות לביצוע:
  1. הכנת תוכנית מקיפה לפיקוח ואכיפה - הרחבת הסד"כ ושעות הפעילות.
  2. הכנת תוכנית בקרה ובדיקת הימצאות חולים/מבודדים בביתם - בתיאום משטרה.
  3. ביצוע תוכנית שיווק ופרסום.
  4. תוכנית "נצורה" של מיפוי ואפשרות להטלת סגר בשכונות - תופעל בהנחית הגורמים המוסמכים בלבד.
 2. פקע"ר+ משרד הבריאות:
  1. קיום נקודות בידוק באופן רציף וללא צורך בהפניה.
  2. קיום נקודות בידוק למגזר החרדי.
  3. תגבור חיילים למשימות: הסברה, חלוקת מזון ותרופות, בקרת חולים/מבודדים.
 3. מתנדבים:
  1. פעילות המתנדבים תתבצע ע"פ מדיניות הפעלת מתנדבים.
  2. הכנת תוכנית פעילות מתנדבים לליווי וסיוע - בהתאם לצורך לדרישות.
 4. תחבורה ציבורית: תפעל כרגיל בהתאם להנחיות הארציות - תוגבר האכיפה ע"י משטרה.

 

שמוליק סמיט,

מנהל מחלקת ביטחון וחירום

 

29.10.2020

 

הנדון: סיכום דיון חירום לקטיעת שרשרת ההדבקה - מס' 2

 1. כללי:
  1. בתאריך 28.10.2020 התקיים דיון חירום בראשות ראש העיר ובהשתתפות סגני ראש העיר, הרב דייטש והרב עזרן, מנכ"ל העירייה, מפקד תחנת משטרת אופקים, מנהל אגף ביטחון וסדר, ס. מנהל אגף הרווחה, נציגת יקל"ר, ראש מנהל החינוך, יועץ התקשורת והדוברות.
  2. בפתח הישיבה הדגיש ראש העיר כי על אף הירידה המשמעותית בהיקף החולים יש להמשיך לפעול בכל התחומים לקטיעת שרשרת ההדבקה ולמניעת הדבקות נוספות וזאת בדגש על המשך אכיפה, הסברה, וייעול התחקור והתשאול וסגירת המעגל על חולים מאומתים חדשים.
  3.  ס. מנהל אגף הרווחה הציג נתונים של הירידה בהיקף התחלואה בעיר בחתך אוכלוסיות, שכונות, גילאים ומאפיינים נוספים. ציין כי מרבית החולים בגילאי 10-30 וכי השכונות בהם ההיקפים גדולים יותר הינם 'בן גוריון' ו'הריף', כ53% מהאוכלוסיה החרדית.
  4. מפקד תחנת אופקים הציג את הפעילות הרחבה לאכיפת ההנחיות וההגבלות בכלל המרחב, ונתנו דגש על פעילות המשטרה באמצעים השונים, נוכחות במרחבים הציבוריים, אזהרות ושימועים לבתי עסק, בדיקת המצאות חולים ומבודדים בביתם, פגישה עם אנשי ציבור ומנהיגים בקהילה, מתן קנסות והתראות. קיימת ירידה בכמות הדוחות, עליה במספר אירועי חתונות וחינות אשר מטופלים בחומרה ועל עליה בהיקף אירועי אלימות במשפחה (עליה של כ 15%).
  5. מנהל אגף ביטחון וסדר ציבורי הציג את פעילות הפיקוח והשיטור העירוני לאכיפה בדגש על המרחב הציבורי, עטיית מסיכות, התקהלויות בשטחים ציבוריים, אכיפת הנחיות ה"תו הסגול" בבתי העסק. בנוסף ביצוע בדיקת המצאות חולים ומבודדים בביתם וליווי פעולות נוספות כגון: הקמת מתחמי הדיגום, הסברה והפעלת כריזה וסיוע לחלוקת מזון לנדרשים.
  6. יקל"ר הציג את פעילות ההסברה של חיילי פקע"ר בעיר וכן הציג את צמצום מדיניות הפינוי למלוניות לחולים אשר נדרשת התערבות מחלקת הרווחה בעניינם.
  7. ראש מנהל החינוך
   1. הציג את פתיחת המסגרות בגילאים 0-6 וציין כי עד כה מסיימים שבוע שני לפתיחת גני הילדים והמצב תקין.
   2. שלב ב' - ביום ראשון (1.11) יחזרו כיתות א'-ד' ללימוד 5 ימים בשבוע בהתאם למודל ייחודי לעיר אופקים (יציאה להפסקות במתחמים נפרדים, הגעה לבית הספר באופן מדורג, הסברה וקביעת נהלים  ברורים וליווי בפן הרגשי בסיוע השפ"כ.
   3. נערכים להרחבת פתיחת הלימודים לשכבות נוספות בהמשך בהתאם להנחיות הארציות.
 1. נושאים עיקריים והחלטות ראש העיר:
  1. ראש העיר הדגיש כי יש להמשיך בהסברה ואכיפה הדוקה בדגש על אוכלוסית המבודדים בהובלת המשטרה, השיטור והפיקוח העירוני ופעולות הסברה במדיות השונות בהובלת יועץ התקשורת.
  2. המשך פעולות האכיפה במרחבים הציבוריים בדגש על סופרים ומרכזי קניות למניעת התקהלויות.
  3. מנחה את הרווחה להמשיך ליצור קשר עם המאומתים והמבודדים ולוודא כי שאר בני הבית יעברו בדיקות קורונה לפני חזרתם לבית הספר ולהציג בפני ההורים הסבר מפורט על התסמינים והנחיות הבידוד.
  4. יש לברר נוהל פתיחת סמינר וישיבה בהובלת המנכ"ל, אגף הביטחון ומנהל החינוך.
  5. בקשה לתגבור חיילים מטעם פקע"ר בבתי הספר והגנים לקראת פתיחת המוסדות ביום ראשון לטובת הסברה. ביום א' 1.11.2020 יתקיים מבצע הסברה בכניסה לבתי הספר לכיתות א'-ד'.
  6. יש לעודד ולהמליץ לעובדי העירייה ולצוותי החינוך להיבדק במתחמי הבידוק השונים.

 

 1. נושאים עיקריים והנחיות מנכ"ל העירייה:
  1. יש להמשיך באכיפה והסברה בדגש על מניעת התקהלויות במרחב הציבורי.
  2. הקפדה על ההנחיות בתהליך החזרה לבתי הספר בדגש על שמירת הכללים המצאות ציוד מתאים וביצוע חיטוי כנדרש.
  3. המשך מעקב ובדיקת המבודדים והחולים.
  4. לאור צמצום כ"א מאבטחי מוס"ח (חוזרים לבתי הספר) יש לדרוש מפקע"ר תגבור נוסף של חיילים.
  5. ממליץ להכין מסר ווקאלי שיושמע וישודר בבתי הספר.

 

 

 

נפי זיגל, מנהל אגף

ביטחון וסדר ציבורי