הנדון: סיכום דיון פורום קורונה 15.07.2021

 

 1. כללי:

בתאריך 15.7.2021 התקיים דיון פורום קורונה בראשות מנכ"ל העירייה, ובהשתתפות: סגני ראש העיר, מ"מ מנהל אגף בטחון וסדר ציבורי וממונה קורונה עירוני, מנהלת וסגן מנהל אגף הרווחה, ראש מנהל החינוך, מנהל אגף שפ"ע, עוזר מנכ"ל, מנהלת משא"ן, מנהל תכנון אסטרטגי, נציג משטרה (צידון), דובר העירייה, נציגת שפ"ח (רותי).

 1. בפתח הדיון ציין המנכ"ל כי החליט לכנס את הפורום בעקבות העליה בהיקף התחלואה בעיר והדגיש את המחויבות של המנהלים ועובדי העירייה לשמש דוגמה במילוי ההנחיות והנהלים ולפעול יחד למניעה וצמצום התחלואה.
 2. סגן מנהל אגף הרווחה הציג את נתוני התחלואה בעיר (12 חולים, כ- 90 מבודדים) בחלוקה ובפילוח אוכלוסיה וגילאים. ציין כי ישנם 4 גני ילדים (2 חינוך מיוחד) שנסגרו בעקבות חשיפה למאומת והציג את מקורות ההדבקה וחלוקה למשפחות. בנוסף הדגיש כי אגף הרווחה ממשיך בליווי וקשר בעיקר מול כל חולה ומאומת ומוכן להתפתחות.
 3. ממונה קורונה עירוני הציג את ההנחיות העדכניות בדגש על חובת עטיית מסיכה בחלל סגור וקיום הנחיות הבידוד. המליץ על הסברה מאסיבית ומשמעותית במהלך סוף השבוע ותחילת אכיפה בתחילת שבוע הבא. בנוסף, ציין כי עיקר הפוקוס הוא על מוסדות החינוך והקייטנות והדגיש את החשיבות בהנחיה למניעת הגעת אחים של מבודדים למוסדות החינוך ללא בדיקה שלילית של הילד המבודד.
 4. ראש מנהל החינוך הציג כי בכל אירוע של מאומת במוסדות החינוך, יוצאים בהודעה מסודרת למורים, גננות וסייעות ומעבירים את הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בהתאם לנדרש. בנוסף, ציין כי מבוצע באמצעות הודעות ושיחות לכלל ההורים הרלוונטיים לווידוא בידוד הילדים ומניעת הגעת אחים למוסדות החינוך עד לביצוע בדיקה.
 5. נציג מ"י הציג נתונים המופיעים המערכות משטרת ישראל וציין כי מבוצעת בדיקה טלפונית לכלל המבודדים ובדיקה פיזית למאומתים לווידוא הימצאותם בבידוד בביתם. בנוסף, ציין כי עד כה לא התקבלה ברמת התחנה הנחיה לאכיפת מסיכות בחלל סגור.
 6. מנהלת משא"ן ציינה כי עובדים שקיבלו הודעת בידוד יחזרו לעבודה לאחר בדיקה שלילית.
 7. סגן ראש העיר, הרב עזרן, ביקש להדגיש את החשיבות בקיום פעולות לפרסום, הסברה וחידוד הנחיות הקורונה בקרב התושבים וביקש כי  יפעלו ברגישות בעת אכיפת הקורונה בדגש על בתי הכנסת. סגן ראש העיר, הרב דייטש  ממליץ לחדד ולהגביר את הפרסום באמצעות המדיה והודעות וכן תליית מודעות במקומות ציבוריים ובבתי הכנסת.

 

 1. סיכום והנחיות מנכ"ל:

  1. דורש שליטה מלאה של ראש מנהל החינוך בנתוני ובהיקף התחלואה במוסדות, יש לוודא הנחיות משרד החינוך והקפדה על עטיית מסיכה בחלל סגור ושמירה על היגיינה. בנוסף, מנחה על חידוש ורענון ציוד ואמצעי מיגון אישי והיגיינה בכלל מוסדות החינוך.
  2. מנחה את מנהלת משא"ן להוציא מסמך לכלל עובדי העירייה ובו דגשים וחידוד הנחיות הקורונה בנושא חובת עטיית מסיכה בחלל סגור בדגש על מסגרות ומשרדים המקבלים קהל ובגביה, חובת הצבת חוצץ פלסטיק במשרדים מקבלי קהל ועידוד העובדים ובני משפחותיהם להתחסן.
  3. מנחה את כלל מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות לרכז את כלל העובדים אשר תחת אחריותם ולהנחות אותם על התנהגות בהתאם להנחיות הקורונה ומצפה למתן דוגמה אישית בנושא.
  4. סגן מנהל אגף הרווחה יוודא וילווה את רציפות ביצוע התשאול והתחקורים ולהפנות במקרים החריגים לאגף הביטחון לצורך אכיפה.
  5. אגף הביטחון יוודא שילוט המציין את חובת עטיית המסיכה בחלל סגור ולהפיץ במוסדות עירוניים, מקומות ציבוריים ובתי עסק.
  6. מנחה את הפיקוח והשיטור העירוני לביצוע הסברה אינטנסיבית ומשמעותית בכלל הסופרים, בתי העסק המרכזיים ומוסדות העירייה והחל מיום ראשון 18.7 תחילת אכיפת עטיית מסיכות בחללים סגורים (בבתי כנסת האכיפה תחל בתאריך 19.7).
  7. מבקש מסגני העיר להפיץ לתושבים ובקהילות ולשוחח עם נציגי וראשי התושבים על חשיבות מימוש וקיום ההנחיות הרלוונטיות.
  8. מבקש כי המועצה הדתית תפרסם באמצעים השונים ובאמצעות הגבאים בבתי הכנסת את הנחיות הקורונה בדגש על עטיית מסיכות בחלל סגור ועידוד התושבים לבצע חיסונים.
  9. השלמת מסיכות, ציוד ואמצעי מיגון אחרים יתואם מול עוזר המנכ"ל- יש לוודא מלאי והזמנה בהתאם לחוסרים.
  10. הגברת האכיפה ובדיקת מימוש הנחיות הבידוד למאומתים ולמבודדים ע"י השיטור העירוני ובסיוע הפיקוח.
  11.  מנחה לביצוע ביקורות לוידוא קיום ההנחיות במוסדות העירייה ובשלוחותיה.
  12.  יש להעביר עדכון ומידע מפורט לבעלי התפקידים באופן שוטף בכל הנוגע להתפתחויות ולהנחיות השונות.

 

בברכה,

שמוליק סמיט קב"ט

מ"מ מנהל אגף ביטחון וסדר ציבורי

ממונה קורונה עירוני