הנדון: סיכום דיון פורום קורונה  5.8.2021

 1. כללי:

בתאריך 5.8.2021 התקיים דיון בנושא סטטוס ופעילות למול עליה בהיקף תחלואת הקורונה בראשות ראש העיר ובהשתתפות מנכ"ל העירייה, מ"מ מנהל אגף ביטחון וממונה קורונה עירוני, נציג תחנת אופקים מ"י, ראש מנהל החינוך, מנהל אגף שפ"ע, מנהל המתנ"ס, נציגת אגף הרווחה, דובר העירייה.

 1. ראש העיר מיקד את השיח בדיון ואמר כי ישנה עליה משמעותית בהיקף התחלואה ויש לפעול בדרכים השונות לצמצום.
 2. נציגת אגף הרווחה הציגה את העליה המשמעותית בנתוני התחלואה בעיר ונתוני הדבקה בחלוקה למשפחות ולגילאים. בנוסף, ציינה כי ניתן לפתוח מחדש את מוקד הקורונה 503.
 3. נציג תחנת משטרת אופקים הציג כי מתקיימת פעילות אכיפה בדגש על הימצאות מאומתים ומבודדים בביתם ובנוסף, מתבצעות פעולות אכיפה מדגמיות באולמות האירועים, אך ציין כי טרם ניתנו הנחיות למימוש אכיפת המסיכות ותו ירוק בעסקים ובמקומות הציבוריים.
 4. מנהל המתנ"ס הציג כי בוטלו/נדחו מספר מופעים והמשך הפעילות במתנ"ס תתקיים בהתאם להנחיות ובהתאם לתו הירוק.
 5. מנכ"ל העירייה הדגיש כי יש לחזק ולהגביר את האכיפה בדגש על מרכזי הקניות ובתי העסק וכן הציג את התוכנית לעידוד החיסונים בקרב בני נוער אשר נדרש לאשר סופית את המתווה בהתאם לאישור פקע"ר והמשרד.
 6. סיכום ראש העיר והנחיות:
  1. ראש העיר הדגיש כי יש לפעול ככל הניתן בהסברה והגברת המודעות ובהמשך הגברת האכיפה בדגש על מרכזי הקניות ובתי העסק השונים. הסברה,התראה ותחילת אכיפה גם בבתי הכנסת בפניה לגבאים ולבעלי השפעה.
  2. ראש העיר הנחה כי כלל פקחי העירייה יעסקו בטיפול בקורונה על חשבון פעילות אכיפה שוטפת.
  3. דחיית פעילויות הקיץ במתנ"ס והמשך פעילות שגרה בהתאם לתו ירוק בלבד.
  4. הנחה את המנכ"ל לבחון מעבר ל75% כ"א במשרדי העירייה ולאפשר עבודה מהבית ל25%.
  5. יש לצמצם ככל שניתן פגישות רחבות ולחזור לקיום דיונים בזום והקפדה על מסיכות ושאר הנחיות בכלל משרדי העירייה.
  6. בחינת היועמ"ש בנוגע למתווה המוצע לעידוד החיסונים בקרב בני הנוער.
  7. יש לצאת בפרסום רחב ולהציג לתושבים את תמונת המצב ודחיית אירועים ציבוריים בעקבות העליה בתחלואה, לחדד הנחיות אשר נכנסות לתוקף במרחב הציבורי, בעבודה ובבתי העסק, עידוד החיסונים ועדכון על הגברת אכיפת ההנחיות באמצעות פקחי העירייה ומשטרת ישראל.

 

בברכה,

שמוליק סמיט קב"ט

מנהל מחלקת חירום וביטחון

ממונה קורונה עירוני