• ועדת היגוי בריאות עירונית
  • קידום תחום התזונה הנכונה בגנים ובתי הספר
  •  בית ספר וגנים מקדם בריאות הוא מודל חברתי ערכי החורט על דגלו הטמעת הרגלים בריאים בין קהילת בית הספר באמצעות מנהיגות צעירה וקידום יוזמות חינוכיות.
  • שבוע בריאות עירוני: במסגרת שבוע זה מתקיים יום הפנינג לתושבים, אשר מעלה את מודעות התושבים ומסייע בשינוי הרגלים לטובת קידום הבריאות האישית ומניעת מחלות. אירוע בו לקחו חלק מרב ארגוני הבריאות החשובים בעיר, קופות החולים, מערכת החינוך ,רווחה ועוד
  • פעילות גופנית במרחבים הפתוחים
  • סביבה בריאותית וספורטיבית
  •