טלפון מרכזייה: 08-9928500

כתובת: יהודה הלוי 18- אופקים

שעות קבלת קהל:

יום ראשון: 16:00-19:00

יום שלישי: 08:30-12:00 

סוזי מרציאנו-דודפור
מנהלת המח' לשירותים חברתיים
08-9928503

======================================================

המחלקה לשירותים חברתיים הינה למעשה הזרוע הביצועית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בכל הקשור ליישום מדיניות הרווחה ברשויות המקומיות.

עובדי האגף לשרותים חברתיים הינם בעלי זיקה שייכות ומחויבות לשירות ושואפים להיות כתובת למתן מענה והזמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי המשפחתי והקהילתי.

השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.
השירות ניתן לכל תושב בעיר הזקוק לסיוע אישי, ייעוץ, סיוע ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות, או להתערבות והגנה על פי החוק – בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו.
בקהילה – כל זאת תוך כבוד הדדי, רגישות, שיתוף, חיסיון מידע, חשדנות, שקיפות של נהלים והחלטות ופיתוח המשאב האנושי בסביבת עבודה מכבדת.

אגף לשרותים חברתיים שואף לחזק את תפקודה העצמי של האוכלוסיה שבתחום אחריותו ע"י קביעת אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה תוך שימת דגש על עבודת מניעה וטיפול.

אגף לשרותים חברתיים רואה עצמו יוזם רעיונות חדשים בתחום החברה והרווחה ומפתח שירותים לפי צרכי האוכלוסייה.

 

 

תחומי אחריות:​

 ​טיפול סוציאלי בתושבים

 • קבלת הפניות מתושבים ומגורמים נוספים ביישוב.
 • מתן טיפול פסיכו - סוציאלי, ו/או סיוע חומרי.
 • קשר עם גורמים בישוב ומחוץ ליישוב, לקידום בטיפול בתושב.
 • כתיבת תסקירים לבימ"ש בנושאי גירושין, אפוטרופוסות ועוד.
 • כתיבת דו"חות סוציאליים לגורמים שונים.
 • התערבות מיידית בשעת משבר ובמצבי חירום ואבחון הצורך בהמשך ההתערבות (בשיתוף גורמים מקצועיים נוספים בישוב).
 • Reaching out – מעקב יזום אחר המשפחה/פונה במידת הצורך (על ידי ביקורי בית ועוד).
 • טיפול בתושבים נפגעי טרור, בשיתוף הביטוח הלאומי.
 • המלצות לגבי מתן הנחות למשפחות נזקקות בשירותים השונים.

 

טיפול בילדים ונוער בסיכון, ובאלימות במשפחה

 • קבלת דיווחים ופניות מגורמים שונים בקהילה.
 • קשר עם: משטרה, קציני מבחן, חוקרי ילדים, חוקרי נוער, בתי משפט, מרכז למניעת אלימות, מרכז קשר – הורים ילדים.
 • הגנה על קטינים בסיכון באמצעות פקידת סעד לחוק הנוער.
 • טיפול פרטני בילדים ונוער ומשפחותיהם.
 • קביעת תכנית טיפול בילדים במצבי סיכון ומצוקה באמצעות וועדות טיפול תכנון והערכה.
 • טיפול בנוער משתמש בסמים.
 • הפעלת קבוצות נוער.
 • הפעלת מועדוניות טיפוליות לילדים עם צרכים מיוחדים.

 

איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה

 • השתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות (בבתי ספר, וועדות השמה).
 • קשר עם מרפאות, שפ"י וגורמים נוספים.
 • הפעלת מערך הסברה במוסדות חינוך וגורמים נוספים בנושא ילדים בסיכון וחובת דיווח, ובנושא שימוש בסמים ע"י בני נוער.

 

טיפול בקשישים

 • ריכוז והפעלת וועדת חוק סיעוד בבטוח לאומי.
 • טיפול פרטני בקשישים עצמאיים, תשושים וסיעודיים ובבני משפחתם.
 • הפעלת מועדון הגמלאים.
 • קשר עם גורמים נוספים כמו: בתי אבות, בתי חולים, מרכז יום.

 

הערכות לשעת חירום

 • הכנת צוותים רב – מקצועיים לטיפול באוכלוסייה בשעת חירום, הדרכתם ותרגולם.
 • חיזוק החוסן הקהילתי.
 • קשר עם גורמים רלוונטיים כמו: פיקוד העורף, יחידת קישור לרשות המקומית (יקל"ר), פס"ח, משק לשעת חירום, צוות חירום שכונתי (צח"ש) ועוד.

 

שירותים הניתנים במחלקה:

השירותים הניתנים על ידי  המחלקה מחולקים לשירותי חובה ושירותי רשות:

 • שירותי החובה מושתתים על חוקים.
 • שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד הרווחה, ועל מדיניות העירייה.

שירותי הרשות מסופקים על פי הצרכים ובהתאם לתקציב.

סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.

השירותים ניתנים על פי  קריטריונים לנזקקות ומבחן הכנסות.

חלק מהשירותים כרוכים בהשתתפות כספית של המשפחות.