עיריית אופקים הקימה את המחלקה לשיטור עירוני על מנת לחזק את יכולת האכיפה וההרתעה ולהפחית באופן ניכר את רמת האלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית, בדגש לעבירות איכות חיים וזאת בהתאם למימוש מדיניות האכיפה שנקבעה ע"י הנהלת העירייה.
מחלקת שיטור עירוני הוקמה אוגוסט 2016 כחלק מתכנית של המשרד לביטחון פנים, בשיתוף העירייה ומשטרת ישראל, במטרה להביא לשיפור משמעותי בתחושת הביטחון אישי של תושבי העיר.

יחידת השיטור העירוני מורכבת משוטרים ופקחים מסייעים. השילוב של עירייה ומשטרה מקנה סמכויות רבות לטיפול באירועים שונים.
מחלקת השיטור העירוני עובדת 24/7 ומתגברת את פעילות העבודה בהתאם לימים ולשעות בהן יש ריבוי אירועים.
המחלקה בעלת יכולת גמישות וזמינות לביצוע משימות במידי ובעלת יכולת ריכוז, מאמץ וכוח אדם לביצוע פעילויות מתוכננות ומבצעים.
מחלקת שיטור עירוני נותנת מענה מהיר ושירות אדיב לכלל לקוחותיה תושבי העיר, אגפי העירייה וכלל כוחות הביטחון וההצלה בתחומי העיר.

יעדי המחלקה

הגברת הביטחון של התושב 

 • הגברת האכיפה במוקדי עבריינות ורעש.
 • הגברת נוכחות ובולטות באזורים הומי אדם.

שיפור איכות השירות

 • מענה מהיר לאירועי מוקד 100 והמוקד עירוני.
 • הגברת האכיפה בצירים ראשיים.

תפקידי מערך השיטור העירוני

 • מאבק בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם.
 • טיפול מהיר באירועי איכות חיים.
 • טיפול בעברות רישוי ובנייה וביצוע צווי בית משפט עירוניים.
 • מאבק בשכרות ועבירות הקשורות לאלכוהול.
 • אכיפה בתחום בריונות בתחומי החניה והתנועה.
 • אבטחת אירועים עירוניים.
 • סיוע לכלל בעלי התפקידים ברשות ובמשטרה.
 • ביצוע מדיניות אכיפה שהוגדרה ע"י הנהלת העירייה והכנת תכנית פעולה אופרטיבית בהתאם.