את הארנונה חייב לשלם מי שגר או מחזיק בדירה או בנכס והחובה לעדכן את העירייה לגבי מי גר או מחזיק בנכס מוטלת על המחזיקים ועל בעלי הנכס. ​

​חשוב מאוד שבעל הנכס וכל מי שעוזב או נכנס לדירה או לנכס ימסור לעירייה, במועד, הודעה על שינוי בזהות המתגוררים או המחזיקים בדירה או בנכס. מחזיק שלא הודיע לעירייה על עזיבת הנכס ודאג להעביר את חיוב הארנונה משמו, ימשיך להיות מחויב בתשלומי הארנונה והעירייה תנקוט נגדו בהליכי אכיפה לתשלום החוב ולעירייה סמכות לדרוש מבעלים של דירה או נכס לשלם את הארנונה, אם לא נמסרה הודעה בזמן. שינוי הרישום בעירייה, אינו כרוך בתשלום, ואפשר לעשותו גם באמצעות הטופס המקוון, בלי להגיע לבניין העירייה.

טופס מקוון להחלפת מחזיקים בנכס

שינוי מחזיקים בנכס

מהו תהליך חילופי מחזיקים?

שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה לצורך חיובו בתשלום הארנונה לעירייה.

לכל נכס יש "מחזיק". ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב לעירייה.

על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה לעירייה.

מתי עליך להודיע לעירייה על שינוי שם ה"מחזיק" בנכס?

בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס - יש לדווח לעירייה בכתב במועד היציאה או הכניסה לנכס.

לתשומת לבך:

 • יוצא מנכס: כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב במועד על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי העירייה חייב בארנונה.
 • בעל נכס: עפ"י החוק, חובה עליך לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, תירשם כ"מחזיק" בנכס. 

 

שוכר בדירת מגורים

נכנסים לדירה חדשה? אלה המסמכים הנדרשים כדי להירשם בארנונה:

 • העתק מלא של חוזה שכירות בתוקף.
 • צילום תעודת הזהות של כלל השוכרים (מעל גיל 18) הרשומים בחוזה השכירות.
 • אם חשבון הארנונה רשום על שם המחזיקים הקודמים, מומלץ לצרף אישור מבעל הנכס, בחתימתו וכולל פרטי זהותו, על תאריך העזיבה המדויק של מי שמופיע על חשבון הארנונה, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות (ניתן להעזר בטופס המקוון- לחצו כאן).

שים לב!

 • בתקופת השכרה הפחותה משנה לא תתבצע החלפת משלם, בעל הנכס יישאר רשום כמחזיק בנכס: קרי בעל נכס בלבד יהיה חייב בתשלום הארנונה לעירייה ולא השוכר.
 • שוכר אשר שוכר חלק מהנכס ומתגורר בנכס יחד עם בעל הנכס הינו "דייר משנה" במקרה זה יהיה בעל הנכס בלבד חייב בתשלום הארנונה לעירייה על כל שטח הנכס- ולא השוכר. לעניין זה "דייר המשנה" אינו זכאי להנחה בארנונה.

 

עוזבים דירה? אלה המסמכים הנדרשים כדי להודיע לעירייה להפסיק לחייב אתכם בארנונה:

 • ​צילום תעודת זהות.

על מנת להודיע לעירייה על עזיבת דירה, מומלץ לצרף אישור מבעל הנכס, בחתימתו וכולל פרטי זהותו, על תאריך העזיבה מדויק של מי שמופיע על חשבון הארנונה, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות (ניתן להעזר בטופס המקוון- לחצו כאן). יש לצרף את פרטי הגורם אליו הוחזרו המפתחות כולל שם מלא, מספר זהות ותאריך עזיבה מדוייק.

קונים או מוכרים נכס?

קונים או מוכרים דירה או עסק? אלה המסמכים הנדרשים כדי להודיע לעירייה:

 • עותק מלא של חוזה המכר.
 • צילום תעודת הזהות הקונה והמוכר (מעל גיל 18) הרשומים בחוזה הקנייה.
 • אישור הקונה והמוכר, בחתימתם, לגבי תאריך מסירת המפתחות בפועל.

 

במידה והשם בחשבון הארנונה אינו של הבעלים, יש להבהיר מי מתגורר בנכס:

אם מי שרשום בחשבון עוזב את הנכס, מומלץ לצרף אישור בעלי הנכס, בחתימתו וכולל פרטי זהותו, על תאריך העזיבה המדויק, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות (ניתן להעזר בטופס המקוון- לחצו כאן). יש לצרף את פרטי הגורם אליו הוחזרו המפתחות כולל שם מלא, מספר זהות ותאריך עזיבה מדוייק.

אם מי שרשום בחשבון נותר בנכס יש לצרף חוזה שכירות חדש, בתוקף, החתום מול הקונה.

אם הקונה הנו תאגיד, יש לצרף:

אישור עורך דין / רואה חשבון על מורשיי חתימה בשם התאגיד

צילום תעודת ההתאגדות

שימו לב!

קיים הבדל בין העברת החיוב מהמוכר לקונה לבין הפקת ''תעודת היעדר חובות" לצורך רישום והעברת הבעלות על הנכס בטאבו.

לפרטים אודות הליך הפקת תעודה זו לחצו כאן.