חוברת תכניות עבודה מקושרות תקציב 2021                        תכנית מתנ"ס

תכנית רווחה                                                                       תכנית חינוך

תכנית גזברות                                                                     תכנית מחלקה משפטית

תכנית הנדסה                                                                    תכנית משאבי אנוש

תכנית סדר וביטחון                                                            תכנית לקידום מעמד האישה

תכנית שפ"ע                                                                     תכנית שפ"ח

תכנית חכ"ל                                                                      תכנית 360

תכנית מערך ההתנדבות                                                     תכנית אסטרטגיה

תכנית על"א                                                                     תכנית דוברות

תכנית פיתוח כלכלי