הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
תפריט דף הבית
עיריית
אופקים
חיפש youtyube גלריית תמונות faceboox מוקד
סגור חיפוש
חפש

מבקר העירייה

תפקידו של מבקר העירייה
  • תפקידו של מבקר העירייה הוא לדאוג שכל עובדי הרשות ונבחריה יפעלו על פי החוק ועל פי כללי המינהל התקין .
  • מבקר העירייה מבצע ביקורת בתחומים שונים ברשות כגון מנהל כספים, כוח אדם .
  • החוק מקנה למבקר העירייה מעמד מיוחד ומאפשר לו אי תלות בגורמים הנתונים לביקורתו .
  • הנושאים שהמבקר מחליט לבקר נקבעים על פי שיקול דעתו, או על פי דרישת ראש העירייה, או על פי המלצת ועדת הביקורת .
  • המבקר רשאי לבצע פעולות ביקורת גם במוסדות או בתאגידים שהעירייה משתתפת ביותר מ-10% מהתקציב שלהם, או משתתפת במינוי הנהלתם .
  • המבקר מגיש לראש העיר דוח על ממצאי הביקורת שערך כולל פרסום מסקנות והמלצות על פי שיקול דעתו .
  • הדוח מובא לדיון בוועדת הביקורת ואחר כך לדיון ולאישור מועצת העירייה. מתבצע מעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו ואשר פורסמו בדוח המבקר .
  • מבקר העירייה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה ובכל ועדה מוועדותיה, או בוועדותיו של גוף עירוני מבוקר .
  • מבקר העירייה מוסמך לדרוש כל מסמך הנמצא ברשות ראש העירייה, נבחרים, עובדי הרשות, ראש המועצה הדתית ונבחריה ומכל גוף עירוני מבוקר, אשר דרוש לו לצורך ביקורת .​
מבקר העירייה צבי בר דור
08-9928540
08-9928540