יעוד האגף:

מתן מענה לביטחון אישי ולסדר ציבורי, בימי רגיעה ובשעת חירום, למען שמירת איכות החיים של תושבי העיר אופקים.

 

תפקידי האגף:

מוכנות לחירום:

טיפול במקלטים הציבוריים בעיר, אחזקתם ושמירת כשירותם לשעת חירום, מתן מענה לפניות תושבים בכל הקשור לאחזקת מקלטים פרטיים, שמירת כשירות ציוד לשעת חירום תוך קיום אחסנה נאותה במחסני החירום של העירייה.

חיזוק הקשר בין האוכלוסייה לרשות:

 הפעלת  המוקד עירוני 106, אשר עומד לרשות התושבים לקליטת פניותיו, ושיגור משובים לאחר תיקון הליקויים בהתאמה. המוקד יהווה מפיץ מידע לציבור באמצעות כל הפלטפורמות שיש בידיו, אתר האינטרנט והאפליקציה של העירייה, מסרונים, דואר אלקטרוני.

ביטחון ציבורי:

הפעלת יחידת ביטחון לביצוע סיור ושיטור ברחבי העיר, שימוש במצלמות הפזורות בעיר ושליטה באמצעות המוקד העירוני, התאמה ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל והרשות לביטחון קהילתי (עיר ללא אלימות).

אכיפת חוקי העזר לאופקים:

הפעלת מערך פיקוח עירוני, שמירה על הסדר הציבורי, ניקיון העיר ואיכות סביבה, רישוי עסקים ופיקוח שוטף.

תחבורה :

ניהול ומעורבות במערך התחבורה הציבורי והפרטי ובהסדרי החניה בעיר. לרבות נגישות, תמרור, סימון כבישים, בטיחות בדרכים, חניות לנכים, מערך מוניות ואוטובוסים, אכיפת חנייה אסורה בכחול לבן ובאדום לבן.

 

טלפון כתובת שעות מענה טלפוני קישורים
08-6224775 יהודה הלוי 18 7:00 עד 23:00 הפניה דרך המוקד העירוני טופס מקוון- פניה לאגף ביטחון וסדר ציבורי

ביטחון וסדר ציבורי

טלפון
כתובת
שעות מענה טלפוני
קבלת קהל
קישורים

אנשי קשר בביטחון וסדר ציבורי