גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים דתיים:

 

שם הגן סמל הגן כתובת הגן זרם טרום/חובה תאריכי לידה שיבוץ לגן
כלל העיר          
אשל 617621 רח' הנשיא 360 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
אפיקי נריה 136861 שרת 7 ממ"ד-תורני טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
השלום 607929 שרת 7 ממ"ד-תורני חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
שילה 706648 ותיקי מלחמת השנייה 60      
ממ"ד-תורני טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
ירושלים 607911 ותיקי מלחמת השנייה 60 ממ"ד-תורני חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
חיה מושקה-חב"ד 669689 אלי כהן 1 ממ"ד טרום חובה- בנים  
בת שבע-חב"ד 669697 רמת שקד ממ"ד חובה-בנות  
מנחם מנדל-חב"ד 669705 אלי כהן 1 ממ"ד טרום חובה-בנות  
דבורה לאה-חב"ד 669663 יהודה הלוי 16 ממ"ד חובה-בנות  
שמואל-חב"ד 669671 צה"ל 4 ממ"ד טרום חובה- בנים  
יאיר-חב"ד 669713 הרב קוק 6 ממ"ד חובה-בנים  
           
שכ' הפארק          
צאלון 650374 כפר דרום 4 מ"מ טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
אסיף 663518 כפר דרום 4 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
עירית 663559 הר ארגמן 18 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
תלתן 663542 הר ארגמן 18 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
ארגמן 663534 הר ארגמן 18 מ"מ טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
           
מישור הגפן          
גפן 193490 התירוש 1 מ"מ טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
שקמים 193482 התירוש1 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
תאנה 607861 הרימון 1 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
רימון 608166 הרימון 1 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
סחלב 621268 פרי מגדים 2 מ"מ טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
חבצלת 608059 פרי מגדים 2 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
דליה 607853 הגורן 4 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
הזית 607879 הגורן 4 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
           
רמת שקד          
אקליפטוס 624783 ברוש 1 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
דולב 636688 ברוש 1 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
לילך 608083 ברוש 1 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
חרצית 636704 נירית 1 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
אלון 636670 נירית 1 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
ברוש 636696 הדקל 21 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
האורן 624775 הדקל 21 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
הארז 650382 אגוז 9 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
ורד 650408 אגוז 9 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
מרגלית 607903 צאלון 1 מ"מ טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
האלה 650390 צאלון 1 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
צבר 607978 צאלון 1 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
ערבה 607838 צאלון 1 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
           
שכ' שפירא          
שקד 356766 יונתן 5-7 מ"מ טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
אגוז 188573 יונתן 5 – 7 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
סביון 571349 ירושלים 41 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
היובל 617639 ירושלים 41 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
סתוונית 624767 ירושלים 41 מ"מ טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
כלנית 571331 ירושלים 41 מ"מ חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
אדיר 574780 יונה 10 ממ"ד טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
כפיר 574772 יונה 10 ממ"ד חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
רותם 809749 צדקיהו 24 ממ"ד -תורני טרום חובה 1.1.2020-31.12.2020 1.5.2019-31.12.2019
חיטה 188581 צדקיהו 24 ממ"ד -תורני חובה 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2019-30.4.2019
           
חינוך מיוחד          
שושן 608216 משעול הנרקיס 1   עיכוב התפתחותי/שפתי  
דובדבן 575514 משעול הנרקיס 1   עיכוב התפתחותי/שפתי  
תמר 637561 שמואל הרואה 13   תקשורת  
רקפת 571356 שמואל הרואה 13   עיכוב התפתחותי/שפתי  
חרוב 651372 הרצוג 1111   תקשורת  
פקאן 652156 הרצוג 1111   תקשורת  
אתרוג 421271 צה"ל 6   תקשורת  
הדס 576496 צה"ל 6   תקשורת  
תות 655431 הר ארגמן 18   עיכוב התפתחותי/שפתי  
קשת  665646 יגאל אלון 1   תקשורת  
צבעוני 665638 יגאל אלון 1   תקשורת  

 

 

גני ילדים מוכש"ר (מוכרים שאינם רשמיים) :

 

שם הרשת  סמל המוסד כתובת  טלפון  שם הגן עבור עירייה  שם הגננת  חתך גיל  בנים בנות סוג חינוך 
אפיק החסד  758391 קהילות יעקב  053-3167505 דרכי יעקב מכינה  הר' קרישבסקי  חובה  בנים  רגיל
אפיק החסד  658260 קהילות יעקב  058-3209068 דרכי יעקב גן  שבי ריינר  טרום חובה  בנים  רגיל
דרכי יושר  656389 חפץ חיים 28 058-3286226 דרכי יושר גן יראת בלוי  טרום חובה  בנים רגיל
דרכי יושר  656397 חפץ חיים 28   דרכי יושר מכינה  הרב בטלמן  טרום חובה  בנים רגיל
חניכי הישיבות  646307 עוזיאל 9 08-9923740 אוהל שרה  גב' חזן טרום חובה  בנים  רגיל
חניכי הישיבות  646315 עוזיאל 9 08-9923740 אוהל רחל  גב' בכר  טרום חובה  בנים  רגיל 
חניכי הישיבות  361972 מורן 3 08-9923740 חניכי מכינה א  הר' פינטו  חובה  בנים  רגיל
חניכי הישיבות  745299 מורן 3 08-9923740 חניכי מכינה ב הר אליהו כהן  חובה  בנים  רגיל
משגב האמהות  351973 שבזי 10 052-7643356 אוהל אברהם  תורג'מן תמר  טרום טרום חובה בנים  רגיל
משגב האמהות  299560 רש"י 35   דרכי חיים נראה אור  מלול ג'נט  טרום חובה  בנים  רגיל
משגב האמהות  725036 שבזי 10 053-3169852 אוהל יעקב  הרב ישראל אלבז חובה  בנים  רגיל
תורת שמשון 632083 קהילות יעקב  052-7671278 תורת שמשון מכינה א הרב שץ חובה  בנים  רגיל 
תורת שמשון 645721 החיד"א 31 054-8406193 תורת שמשון מכינה ב הרב שניידר  חובה  בנים  רגיל
תורת שמשון 656231 קהילות יעקב  052-7602097 תורת שמשון גן טרום א יהודית שפירא  טרום חובה  בנים  רגיל 
תורת שמשון 731562 קהילות יעקב  053-3101172 תורת שמשון גן טרום ב נחמה לרר טרום חובה  בנים  רגיל 
מג"י  748764 כליל החורש 71/2 052-7668339 גן לידיה  לידיה אדרי  טרום טרום חובה בנים  רגיל
מג"י  643270 קהילות יעקב  052-7155232 מג"י מכינה מכינה ימ כהן חובה  בנים  רגיל
מג"י  656777 חגי 10 052-7673073 גן כוכי  כוכי שבתי טרום חובה  בנים  רגיל 
מג"י  748418 השעורה 14 054-8451377 גן מירב  מירב אתשואל  טרום טרום חובה בנות  רגיל
מג"י  748426 השעורה 14 054-8400487 גן רבקה  רבקה יפרח  טרום חובה  בנות רגיל
מג"י  759589 קהילות יעקב  053-3150575 גן לאה  לאה אלבז טרום חובה  בנות  רגיל
מג"י  740316 שוהם 054-8529900 גן מלכה  מלכה אסרף רב גילאי בנות רגיל
מג"י  759605 קהילות יעקב  052-7165918 גן אביגיל  אביגיל פרץ טרום חובה  בנות רגיל
מג"י  721944 רש"י 35 054-8496616 גן נועה  נועה פילו טרום טרום חובה בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  759563 מעלות חיה 050-4100673 אהרוני  אהרוני אורלי 36 חובה  בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  375055 אלנקווה 1462 08-9926379 אמרוסי אמרוסי אסנת  טרום חובה  בנות  רגיל 
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  758425 תרשיש 11 08-6513502 בן יעקב בן יעקב  טרום טרום חובה בנים  רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  760090 הנביאים יעקב הכהן 08-6173092 ברנס  ברנס רחל חובה  בנות  רגיל 
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  759571 מעלות חיה  050-4103360 גולדברג גולדברג רחל טרום חובה  בנות  רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  419929 הרצוג 32 08-8604980 גפני גפני רינת  רב גילאי בנים  חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  719617 השעורה 4 08-6266076 מאינץ מאינץ מטי  טרום חובה  בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  731984 שרת -פ. ק"ג 08-8621631 ויזמן ויזמן שיראל  טרום טרום חובה בנות חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  744649 שרת- פ. ק"ג 08-9960667 ולדשטיין ולדשטיין שולי טרום טרום חובה בנים  חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  375444 שבזי 6 ב' 052-7611192 גאולה מירב גאולה חובה  בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  670877 חפץ חיים 28   זגורי  זגורי נורית חובה  בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  450072 הרצוג 32 08-8604965 חדד סיון חדד חובה  בנות חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  716951 חפץ חיים 28 08-9319020 יוליס  יוליס  טרום חובה  בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  748814 הר' יעקב הורביץ 050-4101096 לסר לסר שיראל  טרום טרום חובה בנים  רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  189266 אלנקווה 4 08-9923921 צעידי  צעידי צופיה  טרום טרום חובה בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  28357 רחבת האר"י 08-9961732 קויתי נחמני רחל  טרום טרום חובה בנות  רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  423087 הרצוג 32 08-8604974 ניבן ניבן מירי  טרום חובה  בנים  חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  165381 הרצוג 32 08-9925158 סולטן סולטן רחלי  רב גילאי בנים  חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  748772 הר' יעקב הורביץ 08-6210494 פארן חנה פארן  טרום טרום חובה בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  748806 הר' יעקב הורביץ 050-4103277 פרידמן פרימן רות  טרום טרום חובה בנים  רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  734343 שרת פ. ק"ג 08-9960665 קוגל קוגל חוי  רב גילאי בנות חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  375436 שבזי 6 א' 052-7611168 קוצר  קוצר  טרום טרום חובה בנים  רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  450296 ברקת 36 08-6729136 רובינשטיין רובינשטיין לאה  טרום טרום חובה בנות  רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  189258 אלנקווה 4 08-9922676 שבתאי שבתאי שולה  חובה  בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  719658 דרך הנביאים 36 08-6446025 שוורץ אסתר שוורץ טרום חובה  בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  632372 אור החיים 50 08-9923691 שטיגל שטיגל רבקה  טרום טרום חובה בנים  רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  562603 דרך הנביאים 36   תורג'מן תורג'מן בתיה טרום חובה  בנות  רגיל 
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  643304 שרת -פ. ק"ג 08-6266076 תקשורת פייגנבוים חנה רב גילאי בנים  חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  16089 יהודה הלוי  08-9960672 ביטון מרים ביטון מרים  רב גילאי בנים בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  734327 קיבוץ גלויות  08-6422654 דרכי נועם דנינו מירב    בנים בנות רגיל
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  748798 הר' יעקב הורביץ 050-4101378 ברוק  ברוק צביה  טרום טרום חובה בנים  רגיל 
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  742619 רמב"ם 08-9925830 ורד ש ביטון דפנה רב גילאי בנים בנות חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  657478 רמב"ם 08-9960670 ורד ס יוסף נחמה  רב גילאי בנים בנות חינוך מיוחד
רשת הגנים אגו"י הר' שרייבר  225615 רמב"ם 08-9925830 ורד ש נאווה טביבאן  רב גילאי בנים בנות חינוך מיוחד
שערי תורה וחסד 546176 החיד"א 21   דרכי חיים שושנים 20 יהודית ישי  טרום חובה  בנים  רגיל
שערי תורה וחסד 546168 החיד"א 21   דרכי חיים שושנים 01 עמנואל אדרי  חובה  בנים  רגיל