* גיוס, הכשרה, הפעלת מתנדבים, מתן ליווי ותמיכה, שימור והוקרה.

*העלאת תחום ההתנדבות לסדר היום והפצתו בקרב התושבים, באמצעות ייזום פרוייקטים התנדבותיים למען הקהילה.

*הרחבת היקף שיתופי הפעולה בין הארגונים בעיר ויצירת פרוייקטים משותפים.