מנהל – עמיצור דמרי

טלפון - 0505331427

מייל -  amizurd@ofaqim.muni.il