קיים במינהל החינוך מערך היסעים המותאם לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים שיש צורך להסיעם.


על השיבוץ, לפי צרכים, אחראי רכז ההיסעים, מר שלמה אסרף. 

טלפון: 08-9928124
נייד:    050-6990414