קיים במינהל החינוך מערך היסעים המותאם לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים שיש צורך להסיעם.


על השיבוץ, לפי צרכים, אחראי רכז ההיסעים, מר ערן דמרי.

טלפון: 08-9928131