באפשרות המעוניין לפתוח עסק לפנות לאגף רישוי עסקים לשם קבלת מידע: 

  • מידע מוקדם - מידע ראשוני, בטרם פתיחת העסק בנוגע לצורך ברישיון עסק לפעילות העסק , ומידע ספציפי נוסף לכתובת ולסוג העסק  בהתאם למהות העיסוק.
  • חוות דעת מקדמית - מידע מוסמך ומלא בכתב, הניתן על פי חוק רישוי עסקים, על דרישותיהן של העירייה ונותני אישור בהתאם לצו רישוי עסקים מהעסק המבוקש. 
    מידע זה ניתן תוך 30 יום מיום הבקשה וקבלתו כרוכה בתשלום אגרה והגשת תוכנית עסק בהתאם לתקנות רישוי עסקים.


מידע מוקדם

באפשרותך להגיע לאגף רישוי עסקים, רכזי רישוי עסקים יבדקו עבורך את המידע הנדרש, בשיתוף רפרנטית לתחום המזון במידה ונדרש, באשר לצורך ברישיון עסק לפעילות המבוקשת, נותני האישור בהליך הרישוי, תוקף רישיון העסק לעיסוק המבוקש ועוד.

 

​חוות דעת מקדמית

על פי חוק רישוי עסקים באפשרותך לקבל בכתב מידע מוסמך ומלא על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש.

המידע שניתן כולל חו"ד לעניין שימושים מותרים עפ"י תב"ע ועפ"י היתר בנייה, מצב משפטי מפורט (נוכחי והיסטורי) של מיקום העסק.

לתשומת ליבך. לצורך קבלת מידע מקדמי מגורמי רישוי שאינם עירוניים (משרד הבריאות ועוד), עליך לפנות ישירות לגורמים אלו.

לצורך קבלת מידע מקדמי עליך להגיש  טופס בקשה לחוות דעת מקדמית ותוכניות עסק באגף רישוי עסקים, או לגורם הרישוי שממנו מבוקש המידע
(למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות).

הנחיות נוספות

  • הבקשה למידע מקדמי כרוכה בתשלום אגרה, בעת הגשת הבקשה.
  • יש לצרף לבקשה תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק לבקשה לרישיון עסק.