*הוקם פורום יישובי של מובילי התנדבות אשר מטרתו ,הרחבה וחיזוק תחום ההתנדבות והנגשתו לכלל התושבים באמצעות יוזמות ופרוייקטים קהילתיים.

*מפגשי השולחנות העגולים מתקיימים אחת לחודש ,במהלכם חברי הפורום עוסקים בחשיבה ודיונים על פיתוח מיזמים קהילתיים והם שותפים למהלכים והחלטות בתחום ההתנדבות.

*הופקה חוברת "כל ההזדמנויות שלך להתנדב באופקים" אשר מתעדכנת אחת לשנה ,ומרכזת בתוכה מגוון אפשרויות להשמה עבור המתנדב(במגמת גדילה).

*גדל היקף הרחבת שיתופי הפעולה בין ארגוני ההתנדבות בעיר.

*התקיימה הכשרה בחירום למובילי התנדבות.

*התקיים ערב הוקרה ראשון מסוגו בו השתתפו כ-400 מתנדבים.

*התקיימה הכשרה ונכתב נוהל התנדבות בחירום.