הורה יקר,

במידה והנך נדרש למידע נוסף או שאינך שבע רצון משיבוץ ילדיך בגן ילדים אשר שובץ, אנא מלא טופס זה במלואו.

יש למלא את כלל הפרטים הנדרשים בטופס על מנת שהמחלקה תוכל לטפל בבקשתך.

הטופס מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.