תנאים כללים לקבלת ה"תו הסגול":

  1. מינוי ממונה על ענייני הקורונה - המעסיק ימנה מבין עובדיו ממונה שיהיה אחראי לשמירת הכללים.
  2. תשאול באי העסק והעובדים אודות מצבם הבריאותי.
  3. מדידת חום לנכנסים.
  4. שמירה על מרחק והתקנת שילוט מתאים.
  5. הקפדה על כללי שמירת היגיינה וחיטוי משטחים באופן תדיר.
  6. בדלפק העסק תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח.
  7. מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
  8. הגשת הצהרה על פי התקנות.

 

בנוסף לכללים אלה, יש לכל סוג עסק כללים ספציפיים. מצורפות הנחיות משרד הבריאות, בחלוקה על פי סוגי העסקים הרשאים לשוב לפעילות והמגבלות החלות עליהם, נכון להיום.