דלג לתוכן העמוד

לאגף הרווחה דרוש/ה מדריכ/ה- ראש צוות

שאלות הבהרה
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
2021 19/ ע פומבי 20/10/2021 07/11/2021 0 (לא יוחזרו)

עיריית אופקים

מכרז פומבי

מס' 2021 19/ ע

לאגף הרווחה דרוש/ה

מדריכ/ה- ראש צוות

 

תיאור התפקיד: מדריכ/ה -ראש צוות.

היקף משרה: 100% משרה.

דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (ז-ה)

כפיפות: מנהלת אגף הרווחה .

 

תיאור התפקיד:
 • חבר/ה בצוות הבכיר של המחלקה.
 • אחראי/ת על מתן השירות על ידי הצוות לפונים ואוכלוסייה באזור גיאוגרפי מוגדר.
 • שותף/ה בקביעת מדיניות המחלקה ותוכנית העבודה הנקבעת על פי מדיניות המשרד.
 • אחראי/ת לביצוע תכנית העבודה של המחלקה באזור גיאוגרפי מוגדר.
 • אחראי/ת למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות.
 • אחראי/ת לתכנון ארגון ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.
 • אחראי/ת לתפקוד מקצועי ומנהלי ולקידום כל עובדי הצוות.
 • מדריך/ה ראש צוות ממונה על עו"ס מתחומי מיומנויות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות בהיקף של 6-8 משרות מלאות, וכן על עובדים מסייעים (סמך-מקצועיים) ועובדי מנהל וזכאות בצוות.
 • מנחה מדריך/ה ומייעץ/ת לעו"ס בעבודתו המקצועית ובמקרים מיוחדים, באישור מנהל/ת המחלקה, מתאם/ת עבור העובד הדרכה-ייעוץ מקצועיים.
 • אחראי/ת לעבודתם הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת העבודה ביניהם.
 • מנחה את העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם.
 • מנחה ומדריך/ה ומייעץ/ת צוות העובדים הסוציאליים בקביעת אוכלוסיית היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם.
 • מעריך/ה בכתב הערכה תקופתית הכוללת תפקוד ויכולת מקצועית של כל עובד בצוות (לפחות אחת בשנה).
 • אחראי/ת על פיתוח וקידום אישי-מקצועי של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהלת תוך התאמה לצרכי אוכלוסיית היעד.
 • אחראי/ת לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים באותו אזור גיאוגרפי, בהתאם להחלטת מנהלת המחלקה.
 • בהתאם לצורך, עוסק/ת בטיפול ישיר ובהחלפת עו"ס חברי הצוות בהעדרם.
 • אחראי/ת לתכנון התקציב של הצוות, להקצאתו לאחר אישורו ולפיקוח על ביצועו התקין
 • מגיש/ה למנהלת המחלקה, בפרקי זמן קבועים, תוכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות, לעבודתו הוא ולניצול זמנו.

מתאם/ת את עבודתו/ה עם המנהל, מסייע לו ומייצגו בהתאם לצורך.

 • זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המחלקה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

 

השכלה ודרישות התפקיד:

א. השכלה: עו"ס בעל/ת תואר בוגר/ת בעבודה סוציאלית.

ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ג. רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

ד. ותק מקצועי של למעלה מ-3 שנים בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.

ה. בוגר/ת קורס מדריכים/ ראשי צוות או סיום לימודי מ.א במגמת הדרכה מוכרת וקבלת תעודת מדריך מוסמך מהמשרד.

 

* בהתאם להוראת החוק, העירייה תהיה רשאית לבצע הליכי מיון מקדימים* למשרות על פי אמות

   מידה הכוללות ניסיון מקצועי, המלצות כישורים מיוחדים התרשמות כללית.

* מועמד/ת בעלי מוגבלויות זכאי/ת להתאמות בהליכי קבלה.

*במקרה של מועמדים שווים, עדיפות תינתן לבעלי מוגבלויות וליוצאי העדה האתיופית.

*פניה אשר תוגש לאחר המועד האמור ו/או שלא בצירוף המסמכים הנדרשים לא תידון.

שאלון אישי קורות חיים ותעודות יש להגיש למחלקת משאבי אנוש בעיריית אופקים עד ליום ראשון ג' כסלו  תשפ"ב (7.11.2021) בשעה 12.00.

 

 

בכבוד רב,

איציק דנינו

ראש העיר

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז


הורידו את האפליקציה העירונית לסלולרי שלכם:

Google Play App Store