דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה מפקח /ת רישוי עסקים ברשות

שאלות הבהרה
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס' 2021 /20 /ע פומבי 20/10/2021 07/11/2021 0 (לא יוחזרו)

עיריית אופקים

מכרז פומבי

  מס' 2021 /20 /ע

דרוש/ה

מפקח /ת רישוי עסקים ברשות

 

 

תואר התפקיד: מפקח/ת רישוי עסקים ברשות.

היקף משרה: 100% משרה.

שכר :בהתאם להסכם הקיבוצי.

המשרה בכפוף לתקצוב משרד הפנים.

 

תיאור התפקיד:
 • פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים:
 1. בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
 2. בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.
 3. תיעוד פעילות הפיקוח.

 

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • השכלה תיכונית (12 שנות לימוד).
 • יתרון לבעלי תעודת בגרות/תואר אקדמי
 1. המפקח/ת יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל.
 2. המפקח/ת יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א' (הכשרה בסיסית ברישוי עסקים)ושלב ב' – קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי מזון או קורס לעובדי בריאות הסביבה (בפיקוח משרד הבריאות), לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

 

 

דרישות נוספות:

 • שפות – שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
 • רישיון נהיגה – בתוקף.
 • רישום פלילי – לא הורשע/ה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי/ה, לדעת הגורם המסמיך כאמור באותם סעיפים קטנים, לפי העניין, לשמש מפקח/ת.

 

תנאי כשירות נוספים:

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 

 • ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.

 

כפיפות:  מנהל אגף לביטחון וסדר ציבורי /מנהל מח' פיקוח ברשות המקומית.

 • בהתאם להוראת החוק, העירייה תהיה רשאית לבצע הליכי מיון מקדים למשרות, על פי אמות מידה, הכוללות ניסיון מקצועי, המלצות, כישורים מיוחדים, התרשמות כללית.
 • מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי קבלה.
 • במקרה של מועמדים שווים, עדיפות תינתן לבעלי מוגבלויות וליוצאי העדה האתיופית.
 •  פניה אשר תוגש לאחר המועד האמור ו/או שלא בצירוף המסמכים הנדרשים לא תידון.

 

שאלון אישי, קו"ח מסמכים ותעודות המעידים על השכלה וניסיון, יש להגיש למחלקת משאבי אנוש עד ליום

ראשון ג' בכסלו  תשפ"ב  (7.11.2021) בשעה 12:00.

 

                                                                                                                           בכבוד רב,

                                                                                                                           איציק דנינו

                                                                                                                          ראש העיר

לצפייה בקובץ המצורף למכרז


הורידו את האפליקציה העירונית לסלולרי שלכם:

Google Play App Store