האגף לפיתוח כלכלי הוקם כדי לשמש רגל כלכלית לרשות המקומית באמצעות נכסים מניבים, פרויקטים כלכליים, פיתוח ועידוד יוזמות. האגף עוסק בתחומי הנכסים המניבים של הרשות המקומית, פיתוח מיזמי עסקים רשותיים, פיתוח התיירות והפילנתרופיה.

במסגרת עבודתו אמון האגף גם על פרויקטים במרחב הגיאוגרפי יחד עם אשכול נגב מערבי המאגד 11 רשויות הנגב המערבי.

 

כתובת משרדים: רחוב מבצע משה 5, (בניין בזק) אופקים.

 

מנהל האגף: איציק קריספל

משרד: 08-9928448

נייד: 054-5370088

מייל: itzikk@ofaqim.muni.il

 

מזכירת האגף: אדל ביתן

משרד: 08-9928449

נייד: 054-4948789

adelb@ofaqim.muni.il