מחלקת הפיקוח העירוני אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה.
האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: השלכת פסולת מכול סוג (בנייה, פרטי, גזם), אכיפת חניה בכחול לבן וחוקי חנייה בכללם, עישון במקומות ציבוריים, צואת כלבים ועוד.

שימו לב! בכל הקשור לאכיפת חניה יש- ללחוץ כאן ולעבור לדף המתאים.

תושבים יקרים: ביחד נצליח לשמור על עיר שכיף ונעים לחיות בה!

פעילות המחלקה

  • אכיפת חוקי החניה.
  • מניעת מפגעים וביעורם - ביקורת בחצרות ובמגרשים נטושים ומוזנחים.
  • טיפול ברכבים שהושארו ברשות הרבים ובגרוטאות רכב בהתאם לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד/1984.
  • אכיפת רוכלות ללא אישור והחרמת סחורה.
  • אכיפת תקנות עישון.
  • אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים - הטלת צואה ואי איסופה על ידי בעלים. 

תשלום דו"ח פיקוח עירוני

 

ערעור על דוח פיקוח עירוני

 

 

ערעור על דוח פיקוח עירוני

אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס) שניתן על פי חוקי העזר העירוניים (בנושאי פיקוח, רישוי עסקים, חניה בגנים ובגינות, סדר וניקיון, כלבים, עישון, מודעות שנתלו במקומות אסורים, שילוט ועוד), עליכם לפנות אלינו תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח. תוכלו לפרט את הנימוקים בטופס הבקשה ולצרף את המסמכים המאמתים את טענותיכם.

 

האמצעים להגשת טופס בקשה לביטול הדוח

פנייה מקוונת- באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט- ללא תור וללא המתנה!
בפקס / דואר- באמצעות פנייה בכתב לביטול דוחות על פי חוקי עזר, לעיריית אופקים, אל מחלקת פיקוח עירוני בכתובת או בפקס המופיעים מטה.במשרדי מחלקת פיקוח עירוני- בכתובת יהודה הלוי 18.

 

בקשה להישפט

אם ברצונכם להישפט על העבירה בבית משפט, עליכם להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח, או בתוך 30 ימים ממועד קבלתכם את תשובת התובעת במסגרתה נדחתה בקשתכם לביטול הדוח, ככל שהוגשה. 

אמצעים להגשת טופס בקשה להישפט

​​פניה מקוונת- באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט - ללא תור וללא המתנה!
בפקס / דואר- לשלוח פנייה בכתב למשרדי אגף לגביית אגרות ודמי שירותים (לפרטי הקשר המופיעים מטה).דגשים למילוי בקשה לביטול הדוח / בקשה להישפט

 

חשוב לציין בטופס הבקשה את הפרטים המלאים של מגיש הבקשה ופרטי הדוח:

  • שם מלא, מספר תעודת זהות מלא, טלפון וכתובת דואר
  • מספר הודעת תשלום הקנס (אם יש מספר הודעות קנס, ציינו את כולן והתייחסו לכל המקרים).
  • אם הודעת תשלום הקנס אינה על שם המגיש הבקשה, חשוב לציין את הזיקה של מגיש הבקשה לדוח ולציין את שמם ואת תעודות הזהות של מקבלי הדוח.

מומלץ לצרף צילום או סריקה של הודעת הקנס.

חשוב לפרט את הנימוקים לבקשת לביטול הדוח/ בקשה להישפט, ולצרף מסמכים ותמונות המאמתים את טענותיכם.

 


 

אכיפה ופיקוח עירוני

טלפון

08-6224757

כתובת

יהודה הלוי 18, אופקים

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני

א'-ה' 8:00 עד 12:00

א' ו-ג' 16:00-18:00

קישורים

 טופס מקוון- פניה למחלקת אכיפה ופיקוח עירוני