1
פרטי הנכס והמוכר/משכיר
2
נתונים לגבי המעבר
3
פרטי הקונה/שוכר
4
צירוף מסמכים לבקשה

 

 

[

]

 

 

Browser not supported

 

יש לצרף את הדפים בהם מופיעים פרטי הבעלים והקונה, תאריך העברת החזקה וחתימות שני הצדדים.

כל תושב זכאי לקבל הנחה ביישוב אחד בלבד. אישור נדרש בהתמלא התנאים הבאים: 1. עברת ליישוב מרשות אחרת. 2. בדעתך לבקש הנחה בארנונה על הנכס הנוכחי