דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 3  - חקלאות, בעלי חיים, פריט 3.1 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור מגורים - אזור המיועד למגורים בלבד

אזור מגורים עם חזית מסחרית - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות​

אזור מסחר - אזור של סחר קמעונאי.

אזור שימוש רגיש - אזור המשמש או המיועד לשמש, למגורים, מבני ציבור כמו בתי ספר, בתי חולים וכדומה, לתיירות או לנופש.

שימוש חורג - שימוש בניגוד לתב"ע הניתן לתקופה מוגבלת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.


בעל עסק זכור:

הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד. 

 

​פריט ​תיאור העסק טעון הרישוי ​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה​
​3.1 ​בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה ​בעל העסק ימלא את כל הדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעים בפרק "דרישות כלליות". ​מותר אך ורק באזורי תעסוקה
​3.4 ג' ​חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי-מכירתם ​עסקים הנדרשים בהוצאת היתר רעלים על פי חוק - רק באזורי מסחר ובאזורי תעסוקה.​​