דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 6 - מסחר ושונות, 6.8 קניון,  פריט 6.8 א' - ניהולו  

 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור מגורים - אזור המיועד למגורים בלבד

אזור מגורים עם חזית מסחרית - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות​

אזור מסחר - אזור של סחר קמעונאי.

אזור שימוש רגיש - אזור המשמש או המיועד לשמש, למגורים, מבני ציבור כמו בתי ספר, בתי חולים וכדומה, לתיירות או לנופש.

שימוש חורג - שימוש בניגוד לתב"ע הניתן לתקופה מוגבלת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.​


בעל עסק זכור :

הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד. 

 

​​פריט ​תיאור העסק טעון הרישוי ​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי ​מדיניות העירייה
6.8 א'​ ​קניון - ניהולו​ ​בעל העסק ימלא את כל הדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעים בפרק "דרישות כלליות".

בעל העסק יתקין בעסק חדר אשפה שבו יעמוד ויפעל מכבש לקרטונים, דחסן לפסולת אורגאנית וכלי אצירה לפסולת אריזות ולפסולת יבשה.

בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת: נייר, אריזות, ואורגני (כחול, כתום וחום בהתאמה) המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי  אגף תברואה.

 

​מותר באזור מסחרי, וכן באותם מגרשים באזורי תעשיה אשר מותר מפורשות ע"פ תב"ע מאושרת.​