כח אדם​

להורדת טופס שאלון אישי נא לחץ כאן - טופס שאלון אישי

 

כח אדם​
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
2023/12/ע - הארכה דרוש/ה מהנדס/ת הרשות פומבי 07/06/2023 22/06/2023 0
דרושים/ות מלווים/ות להסעות לבתי ספר וגנים פומבי 0

עבור לארכיון המכרזים