כח אדם​

טופס שאלון אישי

 

כח אדם​
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
2021 19/ ע לאגף הרווחה דרוש/ה מדריכ/ה- ראש צוות פומבי 20/10/2021 07/11/2021 0
מס' 2021 /20 /ע דרוש/ה מפקח /ת רישוי עסקים ברשות פומבי 20/10/2021 07/11/2021 0

עבור לארכיון המכרזים